TPM, bakım için en bilinen ve en iyi metodolojidir. Ancak oldum olası TPM’in bazı sütunlarını (stratejilerini) anlamakta güçlük çekmişimdir.

Mesela odaklanmış iyileştirme (ki aslında yalındaki sürekli iyileştirme veya kaizen) bir sütun mu olmalıdır, yoksa TPM evinin temelinde mi yer almalıdır? Otonom bakım ve planlı bakımda sürekli iyileştirme yapılmayacak mıdır?

Tereddütle…

Kas gücü ile yapılan işlerin insanlar yerine gün geçtikçe daha çok oranda robotlar tarafından yapıldığına bir çoğumuz şahit oluyoruz. Ergitilmiş 1600°C bir metali kalıba dökmekten, talaşlı imalatta tezgahlar arası parça transferine, depodan üretim alanına parça taşımaktan bitmiş bir ürünün kalite kontrolüne kadar birçok operasyonda çalışan robotlar ve makineler mevcut. Bahsettiğim…

Türkiye’de bir bayram sabahı, bayramlaştıktan sonra dede torununa harçlık uzatır, çocuğun daha önce görmediği değişik bir paradır bu, üzerinde okuyamadığı yazılar, değişik şekiller vardır. Bakkalda, marketlerde veya herhangi bir oyuncakçıda kullanılabilecek bir paraya benzemiyordur. “Hatıra olarak veriyorum” der dedesi herhalde anlar, 10–11 yaşlarındaki torununun şaşkınlığını. “Sakla bunu, harcama” diye ekler.

Süreç; olguların ya da olayların belli bir taslağa uygun ve belli bir sonuca varacak biçimde düzenlenmesi ve art arda sıralanması. Bir şeyin yapılış, üretiliş biçimini oluşturan sürekli işlemler, eylemler dizisi olarak da tanımlanır.

Türk Dil Kurumu (TDK) ise Süreci; aralarında birlik olan veya belli bir düzen veya zaman içinde tekrarlanan…

Tabiatı anlamamızda tümevarım metodunu kullanmamız gerektiğini savunan, bilimsel deneycilik düşüncesinin öncüsü İngiliz filozof Francis Bacon’ın Zihnin Putları’ndan bahsedeceğiz.

Bacon doğayı yorumlayarak açıklamaktan çok, ona ilişkin acele kestirimlerde bulunmamıza yol açan yanlış kanı ve önyargılara dayalı düşünceleri “zihnin putları” (idols of the mind) diye adlandırır. …

Bir Amerikalı, bir Çinli ve bir Türk… diye başlasam fıkraya girer gibi oluyorum ancak konumuz fıkra değil.

Herbert William Heinrich hikayemizdeki Amerikalı, özellikle İşçi Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili öncü çalışmalar yapmış, “Heinrich Piramidi” ile de günümüzde bilinen birisi.

1931 yılında yazdığı kitabında, ‘Industrial Accident Prevention, A Scientific Approach’, iş…

Toyota Production System (TPS) için Taichi Ohno ile birlikte önemli figürlerden biridir Shigeo Shingo. Yalın ile ilgili derin öğrenme için okuma yaparken mutlaka detaylıca incelemeniz gereken kişilerden. “A Study of Toyota Production System” ve “Zero Quality Control” kitaplarını şiddetle tavsiye ederim.

Onun çok sevdiğim, değişim yönetimi sırasında bol bol kullandığım…

Elephio Consulting

yönetim sistemleri ve iş dünyası hakkında kısa ve keyifli yazılar…

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store